Онлајн-курсеви

Бибиверзум

„Бибиверзум“ е нашата главна едукативна програма. Започнува од октомври и трае заклучно со месец мај. Вкупно се одржуваат 56 часа, два пати неделно. Програмата е наменета за деца од 4 до 8 години. Програмата има воспитни и образовни цели. Образовните цели се однесуваат на когнитивната сфера на личноста, на усвојување знаења и развој на способностите и вештините, а воспитните цели се посветени на конативната и афективната сфера на личноста, на формирање ставови и уверувања, вредносни ориентации, морални особини на личноста, развој на чувствата, емоционалната интелигенција. Програмата се базира на хуманистичките теории, педагошко-психолошките процеси за развој на личноста на детето и има интегриран, отворен и холистичкиот пристап во раното учење и развој кај децата.

Цена: 2000 денари / месечно
Почеток: Октомври
За повеќе информации пишете ни на edukacija@svetotnabibi.mk

Бибиверзум за најмалите

Овој курс е наменет за најмалите од 3 до 4 години. Програмата има воспитни и образовни цели и вкупно ќе се одржат 8 часа.

Цена: 1600 денари за целиот курс
Почеток: Февруари, Мај, Септември, Ноември

Ја учиме азбуката со Биби и Боби

Онлајн-курс преку кој децата се запознаваат со македонскиот јазик. Програмата трае 12 часа и се одржува два пати неделно. Програмата е наменета за деца од 4 до 8 години.

Цена: 2000 денари за целиот курс
Почеток: Февруари, Мај, Септември, Ноември

За повеќе информации пишете ни на edukacija@svetotnabibi.mk

Вовед во математика

Онлајн-курс преку кој децата се запознаваат со математиката. Програмата трае 12 часа и се одржува два пати неделно. Програмата е наменета за деца од 4 до 8 години.

Цена: 2000 денари за целиот курс
Почеток: Февруари, Април, Септември, Ноември

За повеќе информации пишете ни на edukacija@svetotnabibi.mk

Учиме да читаме и пишуваме

Овој курс има за цел да ги научи децата да читаат и како правилно да ги пишуваат буквите. Програмата е предвидено да трае 10 часа и ќе се одржува два пати неделно. Програмата е наменета за деца над 5 години.

Цена: 1800 денари за целиот курс
Почеток: Февруари, Мај, Септември, Ноември

За повеќе информации пишете ни на edukacija@svetotnabibi.mk

Активни курсеви